Synen på abort har skiftat genom tiderna och över världen, särskilt de senaste 500 åren eller så. Kvinnor har egentligen aldrig själva haft något inflytande i besluten att legalisera eller kriminalisera aborter. Genom historien är det kyrkan som haft störst makt att avgöra om abort skulle vara tillåtet eller ej men under 1900-talet styrdes besluten till stor del av ekonomiska och militära skäl. Arbetskraftsbehovet har varit ett tungt vägande skäl, när det behövdes ökad befolkning i samband med krig till exempel kriminaliserades aborter medan de blev tillåtna när kvinnorna behövdes ute på arbetsmarknaden.

Abort har genom tiderna då och då setts som barnamord. Ofta har man refererat till religiösa skrifter. I tidiga bysantiska skrifter fördömdes abort. Det sågs som ett allvarligt brott och bestraffades hårt. Straffen kunde bestå i att man sändes i exil, ögodelar beslagtogs och i vissa fall dömdes personer som utförde aborter till döden. Även grekerna fördömde abort eftersom de ansåg att man inte fick ta någon annans liv. Det var dock tillåtet med selektiva aborter baserade på medicinska bedömningar, det kunde till exempel vara riskgraviditeter av olika slag.

I den tidiga romersk-katolska kyrkan var abort tillåten under de 40 första graviditetsdagarna när det gällde pojkar och de första 80-90 dagarna när det gällde flickor Det var först år 1588 som påven Sixtus V förklarade att abort var att jämställa med mord men det gällde bara i tre år, tills nästa påve tog över och ansåg att det inte fungerade att ha den synen utan tillät tidiga aborter igen. Sedan dröjde det till 1869 innan påven Pius IX åter förklarade abort vara mord, en syn som fortfarande råder inom den katolska kyrkan.

Sovjetunionen blev den första staten som legaliserade abort, 1920. Tiden innan, efter den ryska revolutionen, hade det redan varit möjligt att få aborter utförda på de statliga sjukhusen. När andra världskriget närmade sig och det stod klart att Sovjetunionen skulle dras in i kriget förbjöds aborter igen men när kriget var över och kvinnor behövde fås ut på arbetsmarknaden igen blev det åter tillåtet.

1 kommentar