Flera studier har visat säsongsbetonade variationer bl.a. när det gäller dödlighet och självmordsbenägenhet. I en studie undersökte man om det fanns variationer i vår personlighet som kunde kopplas till vilken årstid vi är födda. Man fann t.ex. att särskilt kvinnor födda i februari till april var signifikant mer benägna till att vilja ha variation i livet än de som var födda i oktober till januari. Man tror att det kan bero på att halterna av serotonin och dopamin varierar även i fosterstadiet vilket kan påverka oss även som vuxna.