Utdrivningsskedet börjar där öppningsskedet slutar och pågår tills barnet är framfött.

  • Utdrivningsfasen, när barnet föds fram, brukar vara mellan 45 minuter och 1,5 timma för förstföderskor och mellan några få minuter och lite mer än en halvtimme för omföderskor.