För de familjer som väljer tidig hemgång från BB är barnmorskans stöd en viktig faktor till att man gör valet. Andra viktiga faktorer är att familjen känner att familjebanden stärks, att familjen vill öka sin egen självständighet och kontroll samt helt enkelt för det fysiska välbefinnandet. Många anser också att det är ett sätt att öka pappans känsla av att delta i vården av barnet.