En studie av förlossningar i Sverige mellan 1973 och 1995 visade att dödfödsel pga fosterasfyxi var vanligare om natten, störst var risken för prematurfödda barn. Skiftbyten var en stor riskfaktor. Högriskförlossningar sker vanligast på dagen (mellan 8.00 på morgonen och 20.00 på kvällen enligt en annan studie av förlossningar i mitten av 90-talet. Däremot är risken att barnet ska dö efter förlossningen större om det föds på natten.