I en österrikisk studie födde 4,5% med sugklocka och 10% med akut kejsarsnitt. Bland de planerade kejsarsnitten var komplikationerna färre än vid vaginala förlossningar. När det gäller förlossningsupplevelsen rapporterade kvinnorna en bättre upplevelse vid planerade kejsarsnitt än vid vaginala förlossningar men akuta kejsarsnitt var värre upplevelser och värst var förlossningar där man förlöstes med sugklocka. De flesta som födde vaginalt eller med planerat kejsarsnitt skulle vilja föda på samma sätt vid en framtida förlossning, bland de som födde med akutsnitt var det bara en tredjedel som ville föda med kejsarsnitt i framtiden.