Om förlossningen stannar av eller om barnets hälsotillsånd försämras kan man använda förlossningstång eller sugklocka för att få ut det. Numera är det sällan man använder tång.

Sugklockan är en platt metallkopp som är kopplad till en vakuumpump. Klockan placeras på barnets huvud. Verktyget är till för att hjälpa till att dra ut barnet under krystningsvärkarna.

Vid användning av sugklocka får man lokalbedövning i underlivet, man får ingen narkos eftersom modern måste vara vaken och hjälpa till att krysta.

Sugklockan medför ofta bristningar och klipp, det kan bli tvunget att avbryta med kejsarsnitt. För att undvika klocka kan man försöka vila ett tag, försöka föda stående eller på huk för att få hjälp av tyngdkraften.

Barnet får en upphöjning och blåmärke där sugklockan suttit, den försvinner efter några dagar.