Det är troligen väl bekant att det är vanligt att drabbas av depression efter förlossningen. Att kvinnor ofta är än mer deprimerade under graviditeten är kanske en nyhet för många. En studie gjord i Australien visar att kvinnor ofta är mer deprimerade i 12e till 28e graviditetsveckan än de är 8-12 respektive 16-24 veckor efter förlossningen. Socialt stöd från mannen, släkt och vänner spelar inte så stor roll i utvecklingen av dessa depressioner, inte heller verkar ökad kunskap hos kvinnorna göra prognosen bättre – man har tidigare trott att föräldra förberedelsen har kunnat minska risken för depressioner.