TENS används främst tidigt i öppningsskedet. TENS utgörs av små plattor, elektroder, som placeras enligt ett speciellt mönster på ryggen vid smärtorna. Apparaten skickar små elektriska stötar vars styrka och frekvens kan regleras av kvinnan. TENS har flera olika effekter. Dels ökas styrkan i strömstötarna så att deras smärta förtar förlossningssmärtan, dels blockerar den förlossningssmärtans smärtimpulser, dessutom stimulerar den endorfinnivåerna. Endorfiner är hormoner som gör en avslappnad och mår bra.

Fördelar med metoden är att kvinnan är fri att röra på sig som hon själv önskar, inga kända medicinska biverkningar på kvinnan och barnet utöver den smärlindrande för kvinnan.

Nackdelar är svårare att hitta eftersom det inte påverkar kvinnan eller barnet.