Så här – ungefär – ser en TENS-apparat ut med kontaktplattor och reglage för inställning av stimulering mellan och under värkar. Den fungerar ungefär likadant under graviditeten men i ett läge.