Sterila kvaddlar används främst under öppningsskedet vid smärta i korsryggen. Många kvinnor får smärtor där i samband med sammandragningarna, smärtorna ger oftast med sig emellan sammadragningarna så kvinnan kan vila. Ibland ligger smärtan kvar och skapar spänningar. Då kan sterila kvaddlar fungera.

Sterila kvaddlar innebär att sterilt vatten injiceras i eller numera också under huden på fyra punkter i kosrryggen. Injektionerna kan ge en brännande, intensiv smärta i samband med injektionen men den ger sig efter ett par minuter. Ingen vet riktigt hur kvaddlarna fungerar men troligen är det så att antingen blockerar smärtan från kvaddlarna värksmärtan eller så tar smärtorna udden av varann. Effekten brukar sitta i ett par timmar, fram till dess brukar smärtorna hinna ändra karaktär och ryggsmärtorna gått över.

Fördelar med metoden är att kvinnan är fri att röra på sig som hon själv önskar, inga kända medicinska biverkningar på kvinnan och barnet.

Nackdelar är svårare att hitta eftersom det inte påverkar kvinnan eller barnet, smärtan från kvaddlarna kan dock vara mer besvärande än lindrande för en del kvinnor.