Här hittar du kortfattad information om smärtlindringsmetoder som inte fått någon egen sida.

Avslappning Tränas in redan under graviditeten, fungerar bäst under öppningsskedet

dr Reads teori Smärtfrihet genom kunskap om vad som händer med kroppen, ”föda utan fruktan”

Fortalgesic Ersättning för petidin om man mått illa av det förut, verkar inte lika länge som petidin, kan framkalla illamående, kan påverka barnet

Kyla Efter förlossningen, isblåsor läggs mot mellangården och ändtarmen om man sytts.

Mental träning Avslappning, tränas innan förlossningen med hjälp av kassettband som man tar med sig.

Psykoprofylax Andningsteknik, rysk metod, Lamazemetoden – ”föda utan smärta”

Röra sig Bra att göra under hela förlossningen

Sedativa medel Lugnande medel – (valium) – dämpar oro och ångest, underlättar insomnande, minnesförluster, trötthet, yrsel, mardrömmar, hallucinationer, påverkar barnet

Sömnmedel Under öppningsskedet, om mamman behöver sova innan förlossningen kommer igång på riktigt.

Spinalbedövning Ryggbedövning som läggs om man får vara vaken vid kejsarsnitt.Läggs emellan två ryggkotor där ryggmärgsvätskan finns. Biverkningar; huvudvärk som kan ta allt från några dagar till några veckor att bli av med.

Värme Värmekrus, riskuddar eller heta filtar läggs där det smärtar, varierande effekt.

Ytanestesi Ytbedövning är spray som prayas mot de slemhinnor som ska bedövas,  komplement efter förlossningen t.ex. om man måste sys.