Pudendusblockad används allt mindre vid förlossningar, numera var 20e förlossning jämfört med mer än varannan i början av 1980-talet. PDB används i första hand i samband med utdrivningen och sutureringen av sprickor efter förlossningen. Vid PDB sticks nålen in via slidan vilket kan upplevas obehagligt av många kvinnor, sedan injiceras bedövningsmedlet i närheten av pudendusnerven som har hand om nervfunktionerna i underlivet.

Fördelar är att det kan fungera bra vid instrumentella förlossningar (tång eller klocka) samt vid sätesförlossningar om personalen behöver styra förlossningsförloppet.

Nackdelar med PDB är att den kan påverka värkarna intensitet och frekvens, krystkänslan hos kvinnan försämras och det kan bli svårt att känna hur hårt hon ska krysta vilket kan leda till större bristningar om hon tar i för hårt.