Perineum är det medicinska namnet på mellangården. För många kvinnor är den största oron inför förlossningen att få stora sprickor där eftersom det kan påvekar förmågan i ändtarmen. De viktigaste orsakerna till att man spricker är är att barnets huvud är stort eller att barnet ligger ”fel”, ofta i kombination med att barnet mår dåligt och måste ut snabbt med sugklocka.

På en del håll rekommenderas perinealmassage, massage av mellangården för att minska risken att spricka. Det går till så att kvinnan själv eller partnern masserar med två fingrar ca 3-4 cm in i slidan genom att trycka ömsom uppåt-neråt och åt sidorna. Som massageolja kan man använda mandelolja.

Enligt flera studier kan man inte påstå att massage minskar risken för stora sprickor. Däremot kan det öka chansen att förstföderskor bara får små sprickor som inte behöver sys om man masserar lite försiktigt med fingrarna en eller ett par gånger i veckan i slutet av graviditeten (från vecka 35 ungefär) men att massera oftare gör ingen större nytta. Likaså kan perinealmassage minska behovet av snedklipp hos förstföderskor som masserar en eller två gånger i veckan. Många gånger verkar det kunna vara till nackdel att massera allt för mycket under graviditeten, om man masserar mer än tre gånger i veckan så kan det bland annat förlänga utdrivningsskedet.

Förstföderskor verkar ha störst nytta av perinealmassage under förlossningen, kanske för att kvinnor som fött vaginalt tidigare redan har lite mer följsamma vävnader men även efter förlossningen kan man ha nytta av perinealmassage eftersom det kan minska smärtan i området under flera månader även hos omföderskor.