PCB används främst under öppningsskedet. 1996 använder 3-4% av alla födande kvinnor PCB. Bedövningen läggs av en läkare eller speciellt utbildad barnmorska vid livmoderhalsen och bedövar området vid livmodermunnen, på så sätt underlättas öppningen av modermunnen. Innan bedövningen läggs får man ett dropp och en blodtryckskontroll görs. Kvinnan får lägga sig i gynläge och bedövningsmedlet sprutas in vid sidan av livmoderhalsen, blodtryck och puls kontrolleras mellan varje värk, CTG-registreras första kvarten efter det att bedövningen lagts klart, sedan kan den kopplas bort och kvinnan röra sig fritt.

Fördelar med metoden är att öppningen av modermunnen underlättas, den verkar direkt när bedövningsmedlet sprutats in, barnet har ofta bättre syresättning och bättre pH-värden än barn som föds med eller utan andra bedövningsmetoder.

Nackdelar med PCB är att det inte alltid kan användas (om man misstänker syrebrist hos fostret, vid blödningar i moderkakan, tillväxthämning m.m.), hotande livmoderruptur kan döljas av bedövningen, övervakning hindrar kvinnan att röra sig fritt, kan påverka fostrets hjärtljud negativt, bedövningsmedlet går över till fostret, vid fosterpåverkan finns risken att det behöver förlösas urakut med kejsarsnitt.