Massage är en bra teknik för att minska smärtupplevelsen under latensfasen. Det finns olika metoder att massera den födande kvinnan. Bästa effekten har lättare eller fastare tryck samt lätta klappar på det smärtande området. Gnuggande och gnidande rörelser har inte lika långvarig effekt. Akupressur (shiatsu) är en japansk massageteknik som utgår från samma principer som akupunktur, genom att massera vissa punkter på kroppen fås motsvarande effekt som akupunktur. Ismassage på akupressurpunkten LI4 (en punkt på handen mellan tummen och pekfingret) kan också fungera som smärtlindring under förlossningen.

Fördelar med metoden är att kvinnan kan röra sig relativt obehindrat, inga kända medicinska biverkningar, kan användas i flera olika skeden av förlossningen, ger möjlighet till närhet och kroppskontakt vilket i sig är lugnande och smärtlindrande, kan användas redan under graviditeten.

Nackdelar med metoden är att det kan behövas annan sorts smärtlindring som komplement.