LustgasLustgas utgörs av en blandning av dikväveoxid och syrgas som kvinnan andas in genom en mask. Lustgasen går över till barnet genom moderkakan, restprodukter andas kvinnan ut. Lustgas är en av de vanligaste smärtlindringsmetoderna och används av 65% av alla födande kvinnor. För att få bäst effekt ska kvinnan börja andas in lustgasen alldeles innan värktoppen, det är viktigt att använda rätt teknik för att inte bli illamående eller snurrig.

Fördelar med metoden är att kvinnan slipper använda metoder som innehåller starka läkemedel, resterna av lustgasen följer med utandningen.

Nackdelar med lustgas är att effekterna på barnet inte är helt utredda, barnet kan bli oroligt om kvinnan använt höga doser under lång tid, kvinnan kan bli illamående eller få minnesluckor, risk för läckage av gas ut i rummet.