Suggestion innebär att man med tankens kraft tränger bort tankarna på smärtan. Gravida kvinnor har lättare än andra människor att suggerera. Hypnos är en variant som definieras som ett tillfälligt ändrat sinnestillstånd och innebär att kvinnan kopplar bort störande moment och istället koncentrerar sig på smärtfrihet. Kvinnan avskärmar sig och vill vara ifred, hon kan vagga rytmiskt, upprepa någon ramsa eller har någon speciell andningsteknik.

Fördelar med metoden är att den kan tränas i grupp innan förlossningen, det kan kännas behagligt, ofarligt, bra effekt på förlossningssmärta.

Nackdelar med hypnos är att det bara kan ges av barnmorskor som är speciellt utbildade på det, kan vara svårt att lära sig, risk att pappan utesluts.