En amerikansk studie undersökte hur inställningen till epiduralbedövning påverkar förlossningen och bruket av bedövning under densamma. Man kom fram till att de som redan innan förlossningen var positivt inställda till epiduralbedövning också använde det i högre grad än kvinnor som ville försöka klara sig utan bedövningen. Man fann också att de som redan innan förlossningen planerade att använda epiduralbedövning var tidigare att använda det än de som egentligen inte hade tänkt nyttja bedövningen. Detta är kanske egentligen inga förvånande resultat, att de som redan innan förlossningen är inställda på att använda de bedövningsmedel som finns också gör det i stor utsträckning (inte alla gör det när förlossningen väl är i gång), men man kan också se det som så att chansen att slippa EDA är större om man redan innan är inställd på att försöka klara sig utan.