Ryggbedövning används av allt fler födande kvinnor, framför allt under öppningsskedet. 1996 hade var fjärde kvinna EDA. En stor del av ökningen beror på att bättre blandningar gjort att mindre bedövningsmedel behövs vilket i sin tur gör att kvinnan kan vara uppe och röra sig (stand-up epidural).

Innan man får bedövningen sätts ett dropp med vätska eftersom risken för blodtrycksfall är stor vid EDA. Det är viktigt att försöka tömma urinblåsan innan bedövningen läggs eftersom det kan vara svårt att känna och kontrollera blåsan efteråt. Bedövningen läggs av en narkosläkare, kvinnan får ligga eller sitta samtidigt som hon böjer ryggen så mycket det går för att läkaren ska kunna komma åt att sätta nålen mellan kotorna. Blodtryck och puls kontrolleras. Först injiceras lokalbedövning vid insticksstället, när den verkat sticks en nål med slang in i epiduralrummet som ligger alldeles utanför ryggmärgen. Slangen skjuts in till sitt läge och tejpas fast längs ryggen och upp mot axeln. Det är viktigt att slangen är fixerad så att den inte rubbas ur sitt läge när kvinnan är uppe och rör på sig. Läkaren sprutar in lite bedövningsmedel, blodtrycket mäts ofta de första 10 minuterna. När bedövningsmedlet sprutats in får kvinnan ligga först en stund på ena sidan, sedan en stund på andra så att bedävningsmedlet fördelas jämnt på båda sidor. En pump som doserar bedövningsmedel kopplas till slangen. Efter 10 minuten kan kvinnan gå upp och börja röra sig igen. CTG eller skalpelektrod kopplas på och det görs täta puls- och blodtryckskontroller för att kontrollera att inte kvinnas eller barnets blodtryck påverkas.

Fördelar med metoden är att värkfrekvensen är oförändrad, fungerar att ta udden av kraftiga värkrubbningar, rekommenderas i vissa fall till kvinnor med hjärt- kärlsjukdom.

Nackdelar med EDA är att kraften i sammandragningarna minskar, risken för instrumentell avslutning ökar, 2-3% av alla kvinnor som haft EDA får problem att tömma urinblåsan efter förlossningen, ibland kan en bedömning av kvinnan behöva göras innan förlossningen (om hon har missbildningar i ryggen, skador i centrala nervsystemet, blödnings- eller koagulationsrubbningar, hudinfektion vid insticksstället o.dyl.), kan avstanna värkarbetet om den läggs innan riktigt förlossningsarbete etablerats, ibland tar inte bedövningen riktigt bra, ibland tar den bara på ena sidan, ibland måste en ny slang sättas in om den första inte fungerar, kvinnan blir kopplad till övervakningsapparatur som kan kännas hindrande när hon är uppe, ökad risk för blodtrycksfall, viss påverkan på barnet direkt efter förlossningen.

En amerikansk studie har undersökt riskerna med EDA och funnit att det inte ökar risken för kejasrsnitt. EDA kan öka risken för att man behöver förlösa med tång eller sugklocka men det beror lite på vilka andra läkemedel som används under förlossningen. Bedövning med EDA gör dock definitivt att förlossningen drar ut mer på tiden men det är oklart om det i sig medför några nackdelar.