Redan för flera tusen år sedan använde kineserna akupunktur för att bota sjukdomar och lindra smärta. Inom västerländsk medicin får inte metoder som inte har effekt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet förordas av vården. 1984 fick man börja använda akupunktur utifrån de kriterierna, forskning om akupunkturens verkningar har pågått sedan 1950-talet, och från 1993 räknas det som vilken medicinsk behandling som helst. Det är ingen som vet säkert hur akupunktur påverkar smärtan men dels tror man att det blockerar förlossningssmärtan, dels tror man att de små muskelrörelserna som blir när musklerna drar ihop sig runt nålen stimulerar frisättning av endorfiner som gör att kvinnan känner sig lugn och mår bra. Nålarns placeras på olika ställen beroende på var i värkarbetet kvinnan befinner sig och var hon har ont. Akupunktur kan användas i flera timmar och ha god effekt. Både före och efter graviditeten kan akupunktur användas för vissa besvär, forskning pågår för användning vid behandling av bl.a. inkontinens, klimakteriebesvär och infertilitet

Det råder skilda meningar om hur effektiv akupunktur är vid förlossningar, det är ett område som studerats väl ändå. Vissa anser att akupunkturbehandling före förlossningen inte påverkar förlossningens längd. I vissa fall verkar det kunna förlänga eller förkorta både graviditeten och förlossningen.

Akupunktur kan underlätta förlossningen enligt andra. Man sätter nålarna i ryggraden på de platser som kallas Ho-Ku (LI-4) och San-Yin-Chiao (Sp-6). Det förkortar förlossningen och kan vara bra att använda redan innan graviditeten. Akupunktur kortar främst första stadiet i förlossningen. Kvinnor som använde akupunktur i en studie drabbades dock oftare av PROM, men i gengäld fick de mindre oxytocin för att skynda på förlossningen.

Akupunktur under förlossningen minskar behovet av epiduralbedövning från 22% till 12%. Akupunktur hjälper kvinnan att slappna av och minskar behovet av värkstimulerande dropp. Än har man inte funnit några negativa biverkningar av akupunktur. I en svensk studie klarade sig över hälften av kvinnorna som använde akupunktur utan ytterligare smärtlindring, i kontrollgruppen var motsvarande andel en åttondel.

Fördelar med metoden är att kvinnan kan röra sig relativt obehindrat, inga kända medicinska biverkningar, kan användas i flera olika skeden av förlossningen.

Nackdelar med akupunktur är att det kan behövas annan sorts smärtlindring som komplement.