”It is worth considering that ultimate satisfaction with the experience of giving birth may not be related to lack of pain.”
~ Sarah Buckley

Definition av smärta enligt IASP:
Smärta är en individuell sensorisk och emotionell upplevelse som kan korreleras till verklig eller potentiell vävnadsskada eller uttryckas i termer av sådan skada.

Hur vi upplever förlossningssmärta är både individuellt och kulturellt betingat. Många kvinnor har upplevelser med sig i det psykologiska bagaget som gör dem mindre smärttåliga än de annars skulle varit. Upplevelser och känslor som inte bearbetats ordentligt eller som legat dolda fram till förlossningen kan dyka upp och orsaka spänningar och låsningar som gör att smärtan förstärks och i vissa fall bidrar till en långsam förlossning.

I en miljö som inte känns tillåtande eller ovan är det vanligt att kvinnan håller tillbaka skrik, grymtanden och andra uttryck för smärta. Det är också vanligt att många kvinnor upplever att de måste hålla tillbaka dessa uttryck därför att de lärt sig om andningstekniker och liknande och tror att tystnad är ett tecken på att de kan hantera förlossningssmärtan. I en del kulturer är det snarare ett friskhetstecken om kvinnan skriker och låter mycket under förlossningen. Att tillåta sig att låta när behovet finns kan kännas mycket frigörande när det känns som om kroppens krafter tar över.

Det är viktigt att hitta sätt att hantera förlossningssmärtan och hitta smärtlindringsmetoder som passar den enskilda kvinnan. En orolig och spänd mamma får en hög frisättning av adrenalin, fly- eller slåsshormonet. Adrenalin har en hämmande effekt på oxytocin som är ett viktigt hormon under förlossningen. Om oxytocinnivåerna inte är tillräckligt höga avtar värkarbetet med en långdragen förlossning och ett påverkat barn som följd. Förutom att profylaxandning kan ha en lugnande effekt på kvinnan så är det ett sätt att kontrollera att hon inte glömmer bort att andas, om mamman glömmer bort att andas i sin smärta drabbas även barnet av syrebrist.

Smärta är en ytterst subjektiv upplevelse, den varierar från kvinna till kvinna och från förlossning till förlossning. Smärtan under förlossningen är svår att sätta ord på och beskrivningen kan till och med vara motsägelsefull eftersom det finns kraft att föda fram sitt barn i känslan. Viktiga faktorer för att kunna hantera smärtan är att kvinnan känner tillit, tillit till sig själv och sin kropp, tillit till barnmorskan och partnern samt att hon är beredd på omställningen att bli mamma. Upplevelsen av smärta i samband men känslan av styrka och kraft hjälper kvinnan att ställa om sig att bli mamma.