Risken för skulderdystoci (att barnet fastnar med axlarna under förlossningen) är i genomsnitt 1,3 per 1000 förlossningar i Sverige. Att barnet är stort är den största riskfaktorn, en annan riskfaktor är graviditetsdiabetes vilket innebär att även mindre barn kan drabbas om kvinnan har graviditetsdiabetes. Många barn får nervskador i armarna under förlossningen. Hur många barn som drabbas varierar mellan olika sjukhus. En orsak till detta kan vara att men har olika rutiner för att dokumentera sådana fall. Felen rättar oftast till sig och risken kan inte minskas genom kejsarsnitt.