Även om det i vissa fall kan vara lika säkert att föda vaginalt om barnet ligger i säte i livmodern som att föda med kejsarsnitt så finns det studier som visar att risken för skador eller annan påverkan i samband vid vaginal sätesförlossning ligger på 1-2%. En studie gjord på lite mer än 1 000 sätesförlossningar i Sverige under åren 1998-2000 visade att 67% planerade vaginal förlossning, av dem födde 86% vaginalt. I 31% av fallen planerades och genomfördes kejsarsnittsförlossningar. Enligt studien drabbades barnen vid vaginalförlossningar i säte oftare av syrebrist, låga apgarpoäng (under 7) och hade större behov av intensivvård efter födelsen än vid planerade kejsarsnitt.