Sätesbjudning innebär att barnets ända kommer först vid födelsen. Ungefär 3% av alla barn ligger i säte vid fullgången tid. Eftersom det finns ett samband mellan prematuritet och sätesläge har man tidigare trott att det är sätet som orsakar den tidiga förlossningen. Numera anser man att det snarare beror på att andelen säten hos prematurbarn snarare speglar andelen barn som ännu inte vänt sig i motsvarande graviditetsvecka. I vecka 32-33 ligger 10% av fostren i sätesändläge, av dessa kommer 70% att vända sig själva innan fullgången tid. Ju mindre barnet är, desto större chans att det vänder sig.

För det mesta är det svårt att hitta en orsak till att ett barn ligger i säte när det är dags att föda. I endast 15% av fallen kan man se att det kan bero på tillväxthämning (8%), bäckenträngsel (3%), fostermissbildning (3%) eller att livmodern har en annorlunda form (1%). Det verkar också som om kvinnor som fött ett barn i sätesbjudning oftare föder nästa barn i säte jämfört med andra kvinnor.

Samtliga variationer där fostret ligger med huvudet upp och rumpan ner benämns sätesändläge, i 75% av fallen ligger fostret i sätesbjudning, med rumpan ner och benen upp, dessutom kan barnet ligga i enkel fotsätesbjudning med ena benet böjt neråt ner, dubbel fotsätesbjudning med båda benen böjda neråt ner samt enkel respektive dubbel fotbjudning med ett eller två ben rakt ner. Man har funnit att barn som ligger i sätesändläge ofta har uppslagna ben. Detta i sig antas inte göra det svårare för barnet att vända till huvudändläge, däremot har man sett att barn som legat på det sättet i livmodern oftare har en höftledsluxation.

Oftast är det barnmorskan på mödravården som misstänker att fostret ligger i säte när hon försöker känna fostrets läge i livmodern. Med ultraljud kan diagnosen fastställas.

Det går att föda ett barn som ligger i säte men senare studier har visat att det kan finnas en ökad risk för barnet vid sätesförlossningar. Därför har klinikerna allt mer gått mot att alltid göra kejsarsnitt om barnet ligger i säte efter ett vändningsförsök. Ibland upptäcks inte sätet förrän förlossningen är långt framskriden, det kan till exempel hända om kvinnan är omföderska och har snabba förlossningar och det upptäcks när hon kommer till förlossningen, då kan en upprätt förlossningsställning underlätta barnets passage ut.

Finns det något att fundera över så är människan sådan att hon gör det. I Norge har man funderat över om intelligensen påverkas av att barnet föds i säte. När man jämförde pojkar som fötts i säte med pojkar som fötts med huvudet först hittade man dock inga skillnader i intelligens, det spelar inte ens någon roll om man föds vaginalt eller med kejsarsnitt.

1 kommentar

  1. En sätesbjudning behöver inte automatiskt betyda snitt. En sätesförlossning behöver inte heller vara dramatisk eller farlig. Självklart kan komplikationer uppstå,men det är viktigt att man läser på om fördelar och risker kring de båda förlossningsalternativen samt tar del av även de positiva förlossningsberättelserna.

    Sätesboken är en bra och informativ grund för en kvinna som har fått reda på att bebisen ligger i sätesläge. Mycket lättare än att boka in tre timmar hos sin barnmorska.

    Jag har fött båda mina barn i sätesbjudning. Båda barnen var ute efter max 10 minuters krystvärkar. Inga problem med höfterna heller, som så många är rädda för.

    Mvh Gina Cinnamoni – författare av Sätesboken.