Många av oss har väl föreställningar om att det föds flest barn under våren, midsommarbarn som blivit till under midsommarnatten. Det kanske stämmer till en viss del men midsommarnatten är nog inte så magisk som vi vill tro. Under åren 1895-1904 föddes flest barn i juni, september och oktober och minst antal barn i januari och februari vilket innebär att de flesta barnen blev till i juletid. 1984-1994 föddes flest barn i mars, april och maj och minst antal barn föddes under årets tre sista månader. En anledning kan vara att kvinnor numera kan styra när på året de vill bli gravida men det kan finnas andra faktorer i vår livsstil som påverkar barnafödandet, våra semestervanor kanske har ett finger med i spelet?