Vid 0,1% av alla förlossningar föds barnet i framstupa pannbjudning. Det är den bjudning som är mest ogynnsam vid förlossninar. Barnet ligger med ryggen mot mammans mage med huvudet lätt bakåtlutat så att pannan blir ledande genom förlossningskanalen. Diametern för huvudets passage blir då 13 cm jämfört med 9,5 vid framstupa kronbjudning.

Orsaker till att barnet föds i pannbjudning kan vara missbildning hos fostret, antingen i huvudet eller halsen samt spasm i nackmuskeln. Men det är bara förklaringen till ett fåtal fall, oftast finns inga säkra orsakssamband.

Det mest fördelaktiga är om barnet roterar 180 grader så att det ligger i vidöppet läge vilket 99% av barnen gör spontant. Då kan barnet födas vaginalt eftersom barnet då kan böja huvudet runt symfysen, ligger barnet kvar i framstupa kronbjudning måste det födas med kejsarsnitt. Ibland kan barnmorskan eller läkaren lirka ner huvudet om barnet ligger framstupa, men för att lyckas med det och för att förhindra stora bristningar måste ett snedklipp göras.