Otrygghet inför förlossningen skapar större hjälpbehov

Kvinnor som skickas vidare från en förlossningsavdelning till en annan på grund av att det är fullt på avdelningen behöver ofta mer epiduralbedövning (EDA) och morfin/petidin än kvinnor som får stanna på avdelningen. Även om man inte blir skickad vidare så är kvinnor i områden där de riskerar att inte få föda där de vill mer oroliga under graviditeten än kvinnor som vet att de får föda på ?sitt? sjukhus.

Lämna ett svar