Kvinnor som skickas vidare från en förlossningsavdelning till en annan på grund av att det är fullt på avdelningen behöver ofta mer epiduralbedövning (EDA) och morfin/petidin än kvinnor som får stanna på avdelningen. Även om man inte blir skickad vidare så är kvinnor i områden där de riskerar att inte få föda där de vill mer oroliga under graviditeten än kvinnor som vet att de får föda på ?sitt? sjukhus.