Har man fött barn en gång har man varit med om allt redan, eller?

Så är det naturligtvis inte. Mycket känns säkert igen, visst känns starkare medan annat är helt annorlunda. Eftersom omgivningen varit med om att kvinnan varit med om en graviditet får hon sällan samma uppmärksamhet andra gången och det är lätt att känna sig övergiven. Känslan av att överge det första barnet är vanligt även om kvinnan med förnuftet vet att det inte är så. Erfarenheterna från tidigare graviditet kan utgöra en trygghet men det kan också bli en belastning om det funnits jobbiga upplevelser i samband med graviditet och förlossning.

Känns minnena belastande är det bra att ta upp dem med barnmorskan på mödravården så snart som möjligt, på så sätt kan man få hjälp att bearbeta minnena för att orka igenom graviditeten. Även om gamla upplevelser är en viktig del i bearbetningen så spelar relationerna till viktiga personer i omgivningen en stor roll. Förutom relationen till barnet, sin egen mamma och till partnern måste omföderskan bearbeta relationen till sina egna syskon. Hennes egen situation nu och i barndomen har betydelse: var hon själv stora- eller lillasyster? Var syskonen tätt eller glest i ålder? Hade hon bröder eller systrar? Kom syskonen bra eller dåligt överens?

Att bli mamma innebär ett stort utvecklingskliv i en kvinnas liv, att bli mamma till ett andra barn innebär ytterligare ett kliv i mognad. Även för mannen innebär ett andra barn ytterligare mognad.