Att livmodern spricker i samband med förlossningen är en av de allvarligaste komplikationerna förknippade med barnafödande. Som väl är så är det mycket sällsynt i Sverige. Hur vanligt det är varierar över världen, det anses vara vanligare i fattiga länder där inte heller resurserna att rädda kvinnan är särskilt stora. Uppskattningsvis ligger frekvensen på ungefär 0,0017% av alla förlossningar, mindre än hälften hade tidigare fött med kejsarsnitt och mer än hälften hade fött fler än fem barn innan. I några fall hade värkstimulerande medel använts under förlossningen.

Det är mycket ovanligt att livmodern spricker under graviditeten men det kan hända vid missbildning i livmodern, om man fött med kejsarsnitt eller blivit skrapad och i samband med det skadat livmodern. Även tidigt i förlossningen är det ovanligt att livmodern spricker men det kan hända om man tidigare haft en cervixruptur eller efter tidigare ingrepp i livmodern. Vanligast är att det inträffar mot slutet av förlossningen, orsaker kan vara odiagnostiserad bäckenträngsel, tvärläge eller överstimulering med oxytocin.

När man misstänker livmoderruptur får kvinnan livmoderavslappnande medel för att stoppa värkarna, därefter förlöses hon med kejsarsnitt så snabbt som möjligt. Om det går att suturera (sy) ihop livmodern gör man det, annars opereras den bort för att förhindra att kvinnan förblöder.

Att vara med om en livmoderruptur är en traumatisk upplevelse för både kvinnan och hennes partner. Det är en upplevelse som kan vara livshotande och som kan medföra att barnet dör såväl som att paret inte kan få barn igen om livmodern måste opereras bort. Överlever barnet måste det förmodligen vårdas på nyföddhetsavdelning vilket också kan vara jobbigt för föräldrarna att hantera. Därför är det viktigt att paret får det stöd de behöver och får tillfälle att träffa läkare, barnmorska och annan personal för att prata igenom förlossningen.