När man kommer till sin förlossningsavdelning tas man till ett rum eller direkt till förlossningssalen, där man förbereds för förlossningen. Där får man tala om när förlossningsvärkarna började, om vattnet gått, hur täta värkarna är och liknande.

Barnmorskan gör lite kontroller och mätningar; hon sätter på sensorer för att få ut en CTG-kurva som visar barnets hjärtfrekvens och hur ofta värkarna kommer, hon känner på magen hur fostret ligger och om det är fixerat, känner hur mycket livmodermunnen öppnat sig, dessutom görs samma kontroller som man varit med om på MVC. I bland sprängs hinnorna om de inte gjort det av sig själva. Lavemang ges på en del sjukhus, vill man av någon anledning väldigt gärna ha lavemang kan man be om det. Man får sjukhuskläder att sätta på sig om man vill det, det kan vara praktiskt eftersom kläderna kan bli kladdiga och blodiga men det är inte nödvändigt och man kan välja att vänta en stund om man hellre vill det.