Igångsättningar mer regel än undantag efter 41 veckors graviditet i Canada. Mellan 1980 och 1995 ökade andelen kvinnor som födde efter 41 veckors graviditet och andelen kvinnor som födde efter 42 veckor minskade. Detta berodde på att man mer regelmässigt började sätta igång förlossningen hos kvinnor som gått 41 veckor eller längre. En studie av resultatet av detta agerande visade att andelen dödfödda bland barn födda efter 41 veckor minskade, däremot finns inga säkra siffror som kan visa om kejsarsnittfrekvensen ökar eller minskar vid ett sådant agerande.