En studie gjord i Saudiarabien kom fram till att det inte är större risk att sätta igång en förlossning om man fött med kejsarsnitt tidigare än om man inte gjort det.