”Women want a sacred space for birthing that is their own, where they can feel the mystery of birth and at the same time try to master the process in the way that they choose.”

~ Michele Klein,
MIDWIFERY TODAY E-NEWS 7(9), 2005

”It is my dream that all children will be born gently, in the peace and safety of home, without fear.”

~ Telka Mahanaga,
MIDWIFERY TODAY E-NEWS 7(18),2005

Numera blir det vanligare igen att man vill föda hemma i stället för i en sjukhusmiljö som kan kännas främmande, särskilt som förlossningen är den första kontakten med jsukvården för de flesta kvinnor. Att man vill föda hemma kan ha flera orsaker:

  • man vill helt enkelt föda hemma
  • man känner en rädsla för sjukhus
  • sjukhusmiljön känns främmande utan att vara direkt skrämmande

Det finns de som hävdar att det alltid är bäst att föda på sjukhus, samtidigt finns det studier från flera länder som visar att det till och med kan vara bättre att föda hemma om kvinnan är frisk och graviditeten bedöms vara en lågriskgraviditet eftersom man använder färre medicinska ingrepp (igångsättning, kejsarsnitt, läkemedel, sugklocka och förlossningstång t.ex.) särskilt om kvinnan är omföderska. Trots det är inte dödligheten större.