Den allra vanligaste bjudningen är framstupa kronbjudning (kronan = lilla fontanellen bak kommer först), den är den mest fördelaktiga bjudningen där huvudets diameter är som minst. Barnets rygg ligger mot mammans mage och hakan är nedböjt mot bröstet. Ungefär 95% av alla barn föds på så sätt.