En studie gjord på kvinnor i Göteborg visar att 13% av kvinnorna där hade PROM, för tidig vattenavgång, efter 34 veckors graviditet och 20% hade haft PROM minst en gång. Enligt studien var riskfaktorer sådant som förstföderska, sammandragningar tidigt i graviditeten, PROM i tidigare graviditet och blödningar under första trimestern.

Fostersäcken stabiliseras mekaniskt av ett tätt nät av kollagena fibrer. Vid PROM löses nätet upp och fostersäckens hinna tunnas ut. PROM är vanligare vid

 • abnorma fosterlägen
 • tvillinggraviditet
 • för mycket fostervatten, polyhydramnios
 • rökare
 • vid socialt och ekonomiskt låg standard
 • vissa fostermissbildningar

PROM orsakas troligen av fysiska krafter som påverkar fosterhinnorna och tunnar ut dem. Det finns flera faktorer som bidrar till PROM:

 • moderns enzymer
 • krafter som påverkas av mogenhet och mekaniska påfrestningar
 • fosfolipider i fosterhinnan
 • collagener
 • cytokiner i fostervattnet som utlöses av signaler från fostret
 • bakteriella fsofolipaser och kollagenaser

Produktionen av oxytociska prostaglandiner påverkar också. Fostret spelar troligen själv en stor roll då det påverkar bildandet av vissa ämnen i fostervattnet. Mun- och tandinfektioner kan också bidra till PROM, till att barnet föds för tidigt eller till att barnet har låg födelsevikt.