Man vet inte säkert varför förlossningen startar för tidigt ibland men det finns en hel del teorier. Andra komplikationer samt urinvägsinfektion eller blindtarmsinfektion kan vara sådant som bidrar till att förlossningen startar.

För det mesta är prematurbörd en följd av att förlossningen startat spontant men det förekommer också att graviditetskomplikationer gör det nödvändigt med en för tidig förlossning. Mycket tyder på att det prematura värkarbetet startar pga en infektion i fosterhinnorna. En annan anledning till att förlossningsarbetet startar i förtid är flerfostrighet, medellängden för tvillinggraviditeter är 37 veckor, ju fler foster desto kortare blir graviditetslängden.

Några komplikationer som kan göra det nödvändigt att starta förlossningen i förtid:

 • graviditetshypertoni/preeklamsi
 • essentiel hypertoni
 • föreliggande moderkaka
 • avlossninde moderkaka
 • tillväxthämning
 • diabetes mellitus
 • Rh-immunisering

Några komplikationer som medför risk för prematurt värkarbete:

 • för tidig vattenavgång
 • cervixinsufficiens
 • flerfostrighet
 • polyhydramnios (ev. i kombination med missbildning)

Ett visst samband med följande faktorer har noterats:

 • moderns ålder (störst risk för mödrar under 18 år och mödrar över 35 år)
 • hur många barn man fött (störst risk för förstföderskor)
 • civilstånd (störst risk för ogifta, frånskilda och änkor)
 • tidigare prematurbörd eller perinatalt döda barn
 • sociala och ekonomiska missförhållanden: Även i utvecklade länder påverkar dessa utfallet på graviditeten. Kopplingen är antagligen inte direkt utan beror snarare på att livsstilen varierar mellan olika grupper. Stress-oro-depression, kostvanor, rökning, könssjukdomar, droganvändning, tungt kroppsarbete och infektioner.