Mellan 5% och 10% av alla förlossningar är prematura. Prematura förlossningar inträffar i allmänhet i samband med PROM, försvagad livmoderhals, ökad mängd fostervatten, missbildningar på foster eller livmoder, infektioner, sociala faktorer, stress, rökning, tungt arbete och så vidare. Diagnosen görs utifrån de symtom kvinnan uppvisar samt undersökningar av kvinnan. I vissa fall används cerklage för att hjälpa livmoderhalsen att knipa igen, misstänker man att en infektion påskyndar förlossningen kan antibiotika sättas in. Det finns ett nytt läkemedel som är en oxycontinreceptorantagonist vilken hämmar livmodersammandragningar, man kan också hindra prostaglandinet från att ge livmodern sammandragningar.