Stress är en faktor man ser allt mer till. En stressfull miljö påverkar utvecklingen av organismen negativt vilket innebär att fostret kan må dåligt om mamman stressar. Psykosocial stress hos mamman kan utgöra en riskfaktor i sig. Kvinnor som lever ett riskfyllt liv med mycket stress har ofta en tendens att utveckla andra riskbeteenden som späder på risken att föda för tidigt, det kan handla om kost- och motionsvanor, rökning, alkohol- eller drogmissbruk. Kulturskillnader kan påverka stress hos kvinnor som är gravida i en ny kultur. Stress gör människan mer känslig för infektioner, dessutom påverkas hormonniviåer och liknande vilket också bidrar. Inte alla stressade gravida föder för tidigt, så enkelt är det inte. Ser man bara till stressfaktorn så beror det på vilket slags stress man är utsatt för och när denna stress drabbar kvinnan före eller under graviditeten, dessutom måste det troligen också till ytterligare faktorer som kanske får en liten skjuts när man är utsatt för stress.