PROM, Premature Rupture Of Membranes, innebär att vattnet går innan 37 fullgångna veckor. Om vattnet skulle gå för tidigt följs man upp med undersökningar och priovtagningar till dess att barnet fötts. Beroende på hur mamman och barnet mår samt vad proverna visar vårdas man antingen på sjukhuset eller hemma. Får man vara hemma brukar man få komma på regelbundna kontroller istället.

Risken för kejsarsnitt på grund av PROM:

 • Förstagångsgravida med mogen cervix: 15%
 • Förstagångsgravida med omogen cervix: 24%
 • Omföderskor med mogen cervix: 0%
 • Omföderskor med omogen cervix: 17%

Infektion av Candida albicans and Klebsiella pneumoniae verkar vara en riskfaktor för PROM. Man har också sett samband mellan PROM och:

 • tidigare PROM
 • genomgångna aborter
 • hög BMI (body mass index)

De faktorer som tillsammans utgör största risken för PROM är att man haft PROM vid tidigare graviditet plus hög BMI.

Mätning av cervix ökar risken för att förlossningen ska sätta igång i förtid. Risken ökar mer vid förtida PROM jämfört med PROM vid fullgången graviditet. Ju mer man öppnat sig och ju mer cervix dragit ihop sig, desto större är risken att förlossningen sätter igång efter en vaginal undersökning. Därför undviker man att göra vaginala undersökningar om man inte bedömer att det är nödvändigt. En anledning till att göra vaginalundersökning kan vara att man vill göra cervixodling för att försäkra sig om att mamman inte fått någon infektion som kan ta sig upp i livmodern.

Riskfaktorer för kejsarsnitt vid PROM vid fullgången tid.

 • Större risk vid värkarbete längre än 12 timmar än kortare än 6 timmar
 • Större risk vid värkarbete 6-12 timmar än kortare än 6 timmar
 • Tidigare kejsarsnittsförlossning
 • Epiduralbedövning
 • Hinnsprängning
 • Inre fosterövervakning
 • Födelsevikt större än 4 000 g
 • Användning av oxytocin
 • Moderns ålder högre än 35 år
 • Latenta perioden längre än 12 timmar
 • Mekonium i fostervattnet