Överlevnad och dödlighet efter PROM presenteras i ett antal artiklar. Mediantalet för när förlossningen kommer igång efter PROM är:

  • i v14-19: 72 dagar
  • i v20-25: 12 dagar
  • i v26-28: 10 dagar

För lite fostervatten uppträdde i 28% av fallen. Överlevnaden var

  • i v14-19: 40%
  • i v20-25: 92%
  • i v26-28: 100%

Underutvecklade lungor var dödsorsak i ett antal fall. Av de barn som överlevde födelsen levde 82% efter 2 år, korrigerad ålder. Överlevnad utan större insatser efter 2 år var:

  • vid födelse i v14-19: 75%
  • vid födelse i v20-25: 80%
  • vid födelse i v26-28: 100%

12% av kvinnorna drabbades av infektion efter förlossningen.