Mycket tidig PROM verkar vara vanligare vid tvillinggraviditeter. De tvillinggraviditeter som drabbas av prematur PROM är enligt en studie i medeltal i v 17,5 (v13-20) och det dröjer i medeltal 6,2 veckor innan barnet föds (0-11 veckor) Förlusten av foster är 63% och andelen nyfödda barn som dör är 57%.