Ett orosmoment för en del kvinnor är att förlossningen ska starta med vattenavgång. Det finns forskare som anser att det är säkrast att sätta igång förlossningen efter vattenavgång vid fullgången tid. Genom amnioinfusion (infusion av fostervatten i livmodern) hos kvinnor med vattenavgång i fullgången tid minskas risken för kejsarsnitt och syresättningen hos fostret blir bättre.