I en studie gjord på barn som föddes i norra Sverige föddes 5,2% av barnen i vecka 32-36, 0,1% föddes i vecka 28-31 och 0,3% föddes i vecka 22-27. Man fann inga sociala faktorer som påverkade graviditetslängden däremot var PROM och PROM i kombination med blödning vanliga komplikationer vid mycket tidiga förlossningar. Barnen som föddes mycket prematurt var ofta tvillingar, tillväxthämmade, missbildade och hade ofta en allmäninfektion eller fosterasfyxi. Barn som var extremt underburna verkade ha en större överlevnad om de föddes med kejsarsnitt. Vad man kom fram till i studien var att en prematur förlossning oftast är ett resultat av en komplikationsfylld graviditet och att barnet ofta haft en sjukdom redan innan förlossningen.