Att få veta att barnet riskerar att födas för tidigt är oroande, inte minst för pappan. Senare kan det kännas jobbigt att försöka sköta hushållet, sköta barnet och försöka stötta sin kvinna. Det kan vara svårt att hitta stöd för egen del och många nyblivna pappor till för tidigt födda barn känner att de skulle behöva mer stöd från vården, särskilt under den period då kvinnan beordrats att ta det lugnt för att förhindra förtidsbörd.