Att föda barn prematurt innebär att man föder barn innan 37 fulla graviditetsveckor, ibland säger man också att barnet är underburet. Ungefär 5% av alla barn föds så pass mycket för tidigt. När graviditetslängden beräknas måste några felkällor tas i beaktande: minnesfel beträffande datum för senaste mens, användning av p-piller före graviditeten, oregelbunden menscykel samt mellanblödningar som kan misstas som menstruation. Ultraljud är ett mycket exakt instrument för fastställande av graviditetslängd runt v18. Prematurbörd (prematurförlossning) resulterar ofta, men inte alltid, i låg födelsevikt (2500g eller mindre). Låg födelsevikt kan dock förekomma oavsett när barnet föds, även hos fullgångna barn. Ofta likställs låg födelsevikt med prematurfödsel, framförallt i länder där det inte finns samma möjlighet att datera graviditeten genom ultraljudsundersökning.

Hotet om att kanske vara tvungen att föda för tidigt utgör en oerhört stor stress på de flesta föräldrar och det är viktigt att de får det stöd de behöver, både från vårdpersonal och omgivningen i övrigt. Oron för barnets väl och ve är naturligtvis stor, samtidigt är det lätt att själv ta på sig skuld till att barnet inte mår bra i livmodern, dessutom är det lätt att känna sig som en misslyckad kvinna som inte kan behålla sitt barn tills det är moget att födas. Fantasibilden av barnet brukar vara som starkast runt sjunde graviditetsmånaden, föds barnet då hamnar föräldrarna i konflikt med sig själva eftersom barnet inte uppfyller den bilden. Om man vet att kvinnan kommer att föda för tidigt är det viktigt att hon och partnern får chans att förbereda sig, inte minst genom att få kontakt med personal på nyföddhetsavdelningen där barnet kanske kommer att vårdas inledningsvis.

Varför en del förlossningar startar i förtid är inte helt känt men det finns många teorier. Ett problem är att de riskfaktorer som identifierats bara står för cirka hälften av alla prematurfödslar. Några teorier är att det finns riskfaktorer som kan kopplas till fosterutveckling, genetik, infektioner, rutiner inom vården, gravidas beteende med mera.