Prematurbarn kan mycket väl känna smärta i motsats till vad man tidigare trodde. Redan vid 24 veckors graviditetslängd är det centrala nervsystemet utvecklat så pass väl att vi vet att barnet kan känna smärta. Smärta hos prematura barn är komplext eftersom smärtan bland annat påverkar den motoriska kontrollen och sömn-/vakenhetscyklerna. Barnet uttrycker smärta genom grimaser och det kan mätas genom att hjärtfrekvensen ändras liksom syresättningen.

Ickemedicinska smärtlindringsmetoder som kan fungera på för tidigt födda barn är att linda barnet eller boa in det i kuvösen, napp eller hud mot hudkontakt. Sockerlösning är effektivt vid snabba procedurer. De barn som fötts mycket underviktiga och som lindas verkar dessutom kunna få en bättre neuromuskulär utveckling än barn som inte lindas.