De flesta för tidigt födda barn kommer så småningom ikapp sina jämnåriga i längd. Man kan till exempel se att bland för tidigt födda pojkar är det en fördel om de kommer i kapp i längd som vuxna eftersom det kan tyda på att pojken hunnit i kapp även på andra plan – både fysiskt och psykiskt. Det finns inte så många studier av hur det går för prematurfödda barn när de blir större. En studie som koncentrerade sig på barnens tillväxt visade att många barn födda före 29e graviditetsveckan minskade i vikt de första månaderna efter födelsen, därefter ökade de i vikt med en topp i tillväxthastigheten runt motsvarande 36e-40e graviditetsveckan. Därefter minskade tillväxttakten för att åter öka mellan sex månaders och två års ålder. Ytterligare en tillväxtperiod inträffade vid fyra-fem års ålder och vid sju års ålder hade de flesta barn vuxit ikapp sina jämnåriga kamrater.