Flickor som knappt hunnit bli tonåringar föder oftare i förtid än äldre flickor och vuxna kvinnor. Jämfört med 20-24 åringar löper 13-15 åringar närstan fem gånger högre risk att föda i förtid. För 16-17 åringar är risken dubbelt så stor som för 20-24 åringar. Risken att föda i förtid minskar i samtliga åldersgrupper vid andra graviditeten men ju yngre man var vid första förlossningen, desto större är risken att föda för tidigt igen.

Kort sagt är risken störst för flickor som inte riktigt hunnit mogna klart än och forskarna tror att det kan vara ett sätt för kroppen att tala om att flickan inte är biologiskt mogen att bli förälder. Risken avtar ganska snabbt med stigande ålder.