Att massera prematurfödda barn är bra för tillväxten. Om man masserar tre gånger femton minuter per dag visar det sig att barnet växer snabbare och är mer vaket än barn som inte får massage. Massagen kan bestå i att man stryker barnet på kroppen och gör passiva rörelser (”hjälper till”) i armar och ben.